Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Het Bedrijf

Volg ons op Facebook

+32-13-480.500
web@fenrirconsult.com


Het individu in de groep.
Het aantal mensen neemt nog steeds toe, we worden gedwongen om steeds meer rekening te houden met anderen, om beter te functioneren in groep, om iedereen een plaats te geven. Hiervoor hebben we ‘de maatschappij’ uitgevonden met allerlei regels om de ‘groep’ in goede banen te leiden. Deze strategie passen we op allerlei niveau’s toe, van in de familiale omgeving over het werk tot op internationaal niveau. Maar deze strategie is niet een puur menselijke uitvinding...hoe graag wij onszelf ook geweldig vinden. In heel de levende wereld komen dit soort ‘samenwerkingen’ voor binnen dezelfde soorten en soms zelfs tussen verschillende soorten.
Binnen Fenrir Consult hebben we een ‘link’ gelegd naar het gedrag van een roedel wolven.
Dit gedrag is het uitgangspunt van onze werkwijze. Een roedel wolven is een , op zich, goed functionerend geheel. Je zou kunnen zeggen een geölied team. Dit komt door een vrij simpele basisregel: iedere wolf kent zijn taak en respecteert de andere in zijn taak. De wolf wordt als pup geplaatst in de rangorde en wordt getest op zijn capaciteiten die zullen bepalen wat zijn inbreng in de groep zal zijn. Enkel hierdoor slagen zij erin om als groep te jagen en te overleven. Als mens deden we dit ook en doen we dit eigenlijk nog steeds. Alleen zijn we meer ‘sociaal’ geworden en vinden we dat iedereen de kans moet krijgen om ieder soort taak te kunnen uitvoeren, dit door opleiding of gewoon ‘promotie’ binnen een groep. Onze werkomgevingen zijn daar het beste voorbeeld van. Dit is natuurlijk een zeer nobel gegeven, maar houden we nog wel genoeg rekening met de persoonlijke capaciteiten om iemand een taak toe te vertrouwen? Is een perfecte arbeider vanzelf een goede teamleader? Is een perfecte bediende vanzelf een goede manager? Is de manager eigenlijk wel een leider?
Als groep, of het nu een sportteam is, een afdeling van een firma of een vereniging; we streven doelen na. Hiervoor krijgt iedereen in deze groep een ‘positie’ en een ‘taak’ om de groep te laten slagen. En door onze menselijke capaciteiten slagen de meeste groepen ook in hun doel, maar doen we dat wel op een ‘geöliede’ manier? Gaat er niet teveel energie verloren door interne discussies, strijd om de hiërarchie, zit iedereen wel goed in zijn of haar taak en positie...Zie je geregeld burn-out, depressieve medewerkers, onveilg gedrag,... misschien is het dan tijd om het geheel in vraag te durven stellen.
Bij Fenrir Consult dringen we erop aan om ervoor te zorgen dat alle medewerkers van je groep in orde zijn, dat je onderdelen geölied zijn. Zorg ervoor dat alle medewerkers hun taak kennen en respecteer ze in hun ,manier om deze taak aan te pakken. Heb je de juiste mensen op de juiste plaats gezet? Respecteer je je medewerkers als individu en respecteren zij hun plaats? Enkel dan zal je groepsdoel feilloos gehaald worden.

Het individu als individu.
Elke mens heeft zijn eigen manier van werken, zijn eigen manier van denken en zijn eigen gestel. Een goede balans vinden tussen de verwachtingen van jezelf en de maatschappij en tussen je kunnen, zowel fysiek en als psychisch, is een moeilijke oefening. Maar het begint met de juiste vragen en verwachtingen:
Ben je in balans?
Een goede vraag die in huidige omgeving nogal eens wordt weggestopt want daarvoor hebben we het te druk...
Hoewel, net om aan de huidige druk(te) te kunnen voldoen kan je er beter voor zorgen dat je je goed voelt, dat je lichaam je geest kan volgen en dat je de nodige aandacht aan jezelf geeft, kortom dat je in balans bent. En dit gaat niet enkel over gezond leven, gezonde voeding en het gebruik van allerlei mogelijke therapieën die je tegenwoordig ter beschikking staan.
Bij Fenrir Consult vertrekken we vanuit de basis; wie ben jij, hoe functioneer jij, hoe verdeel jij je tijd en welke invloed heeft dit op jou eigen gestel. De basis is en blijft, hoe graag we dat ook anders zouden zien, ons eigen lichaam dat, net zoals iedere goed draaiende machine, goed onderhouden moet worden. Dit wil niet zeggen dat wij er onmiddellijk vanuit gaan dat iedereen nu maar aan het sporten moet gaan, dit kan individueel een heel verschillende aanpak zijn.
Daarnaast hebben we onze ‘geest’. Ons eigen beeld op onszelf en de omgeving. Een basis waarmee je probeert te spiegelen aan de gebeurtenissen rondom jou, waarmee je de omgeving tracht te begrijpen en ordenen. Ook voor dit deel bestaan er honderden manieren om ons verder te trainen, te perfectioneren zelfs. Maar ook hier trachten we dit vanuit Fenrir Consult eerst te passen binnen jou plaatje. Trainen om te trainen brengt je niet veel verder dan het aspect ‘trainen’zelf, maar trainen om te begrijpen geeft je meestal dat inzicht dat je nodig hebt om nieuwe stappen te zetten, je leven aan te pakken en terug in balans te komen.

Daarom: Changes from Within
Veranderingen beginnen bij jezelf, bij de groepsinstelling of bij het groepsdoel. Oorzaken voor het niet functioneren, het niet slagen, leggen bij externe factoren is een makkelijke manier, maar zal het probleem niet wegnemen. Bij Fenrir Consult streven we ernaar om je deze inzichten te verschaffen. Begrijpen waarom jij of jouw lichaam zo reageert, begrijpen waarom een ander zo reageert, begrijpen welke invloed je zelf uitoefent op jezelf en op je omgeving,...
En ten slotte: Dare to be ... !
Vul zelf in, maar doe iets. Blijf niet eindeloos nadenken, praten of trainingen volgen, maar neem jezelf terug in de hand en durf beslissen! Zo leer je ook plezier hebben in alles wat je doet. Op deze manier wordt je zelf een gewaardeerd individu die zowel als persoon als in groep een geschikte plaats vindt en inneemt.

Wil u graag meer weten over deze filosofie of de achterliggende gedachte? Contacteer David voor een gesprek.

contact

FB 

Voor leuke en snelle info

 

messenger code 297492486992609 

scan code via uw Messenger app

+32-13-480.500

De snelste manier om iets te weten te komen

web@fenrirconsult.com

De klassieke weg

Login